دلم گرفت

دلم گرفت ای هم نفس                  پرم شکست تو این قفس

تو این غبار تو این سکوت               چه بی صدا نفس نفس

/ 2 نظر / 13 بازدید
محمد

خداوندااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست ای داااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اماااااااان ای دوست..ای وااااااااااااااااای....امااااااااان چیست این سقف بلند ساده ی بسیار نقش ؟ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست... اااااااااااااااااااااای... ای دل غافل..دل غافل هر چه هست...از قامت ناساز بی اندام ماست ور نه تشریف تو ای خدا بر بالای کس کوتاه نیست ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دوست رویای من نه راهست اینکه بگذرای مرا بر خاک و بگریزی گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم ای عزیز دل ندارم دستت از دامن و بجز در خاک و آندم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم ای دل .. ای داد.........................آخ امان فرو رفت از غم عشقت دمم، دم میدمی تا کی؟ دمار از من براوردی نمیگویی بر آوردم... به سامانم نمیپرسی نمیدانم چه سر دارییییییییییی؟ به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردمممممممم؟ تو که با من سر یاری

محمد

تو که با من سر یاری نداری چرا هر نیمه شب آیی به خوابم؟ پرند شوشتری ز گل نازک تری ندیده بودم حالا دیدم....حالا دیدم . . . . . . . . . . . . . . . . هنوزم دوستت دارم