ما مسلمانها میتوانیم....

 

مامسلمونا میتونیم کسانی باشیم که باید باشیم ما میتونیم کارهایی را انجام دهیم که کس دیگری،قادربه انجام انها نیست....مامسلمونا مسلمونیم ما میتونیم اسلام رو حفظ کنیم ....مسلمونی شعار نیست یک هدف است.هدفی که باید در رکاب آن دوید و چرخ زد. ...مامسلمونا میتونیم باهدف زندگی کنیم ....هدف ما فقط هدف ظاهری نیست که باحجاب باشیم یا در ظاهر به ما نام مسلمونی دهند بلکه هدف اسلام چیزی هست که من و تو روزی آرزوی اون رو خواهیم داشت.....ما مسلمونا میتونیم پاک زندگی کنیم .....ما مسلمونا میتونیم انسان باشیم ....آری همه ی ما آدمیم ولی همه ی ما انسانیت نداریم ...مامسلمونا میتونیم پرچم زندگی با ارامش رو بر فراز دنیا اعلم کنیم ...مامسلمونا میتونیم ....باید بتونیم کسی باشیم که منجی ما به آنها نیاز داره ....مامسلمونا میتونیم زندگی را شکوه ببخشیم و شکوفه ی شیرین ان را به عنوان پیشکش برای زندگی فردامون هدیه دهیم .ما مسلمونا میتونیم در مقابل این همه ظلم و ستم  بیگانه ها با یستیم ....مامسلمونا میتونیم اسلام رو حفظ کنیم و انرا زنده نگه داریم .ما میتونیم هدف های برتر زندگی رو الگوی بشر کنیم.ما  مسلمونیم میتونیم تکونی بخوریم و فریاد بزنیم برای رهایی کسانی که مثل ما زندگی میکردند و امروز زیر خربارها خاک دفن شدن ...اره بذار اون رئیس امریکایی با عربهای به ظاهر مسلمون هر چه قد که میخواد برقصه...مهم اینه کهمنو تو مسلمونیم پس منو تو میتونیم ....

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
چهل درجه زیر شب

میتونم بپرسم ما مسلمونها چه کار میتونیم بکنیم که اینقدر دم از مسلمونی میزنی راستش فکر میکنم ما شدیم کاسه از اش داغ تر

چهل درجه زیر شب

البته اسلام دین برتر هست و تو این شکی نیست اما چه خوبه اسلام رو جوری ترویج بدیم که برای کسی بد توجیه نشه دوست خوبم مراقب خودت باش