ما مسلمونها....

....ای محمد(ص)کجایی؟ای علی (ع) کجایی؟ای مادرم ،حضرت زهرا (ص)کجایی؟ اری کجایید ببینید که اسلامی که شما باخون های خود رنگی کردید به چه جاهایی رسیده ....حرمت اسلام ما کجا رفته ؟انسانیت اسلام ما کجا رفته ؟شما همون هایی بودید که روزی اولین سجده را در مقابل خانه ی کعبه انجام داده اید ....آری امروز اسلام همه جا هست ...تو خونمون ،تو شهرمون،تو کشورمون ،تو تمام دنیا هست .....حتی توجایی که حرفی از اسلام نیست .اسلام هست  اسلام وجود داره ....اسلام هنوز نمرده

آره هرگز نمیمره  هنوز مسلمونی وجودداره ....ولی کجا رفته اون اسلامی که شمام به ما هدیه اش  کردین ؟کجا رفتن اون مسلمونایی که آرزوشون رو داشتید؟ آره امروز نه ابوذری هست ،نه عماری نه یاسری ....و نه ...اما ماها هستیم ...من و تو...من و تو همه ی مسلمونا....ما مسلمونا میتونیم وجود داشته باشیم ... بگذار هرکی میخواد ...به ما اسیب برسونه ....اگه بتونه ؟ما هنوز هستیم و در برابر همه ناحقی ها سکوت نمیکنیم....نمیشینیمو و نیگا کنیم بلکه همه باهم و پشت به پشت هم نمیذاریم ....نمیذاریم که...تنها باشید....

/ 0 نظر / 12 بازدید