سکوت یک رویا

بنام او.....برای او.....به یاد او....
 

خدایا....

خدای بی پناهم ز تو جز تو نخواهم .خدایا اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم مگر کسی میتواند شیرینی محبت تو را بچشد و بعد از پیش تو به سوی کس دیگر و جای دیگر برود؟
مگر میشود کسی به تو نزدیک شود و لذت نزدیک شدن به تو را حس کند و انگاه حاضر شود دوری از تو را بیازماید؟
خدایا......
خودت شیرینی محبت و مهربانی ات را به ما بچشان و دلهایمان را با خودت مانوس کن و ما را در ردیف کسانی قرار بده که راه نزدیک شدن به تورا می یابند و قرب تو را تجربه میکنند
خدایا.....
کمک کن شایستگی دوستی تو را پیدا کنم راه دوست شدن با خودت را به رویمان باز بگذار و ما را در جمع دوستان خود بپذیر
خدایا...
دلهایمان بی تاب دیدار توست بر شوق و بی تابیمان بیافزا و دلهایمان را به انچه برایمان پسندیده ای راضی کن
خدایا...
چشمهایمان را به دیدار خود روشن کن و ما را به مقام رضایتت برسان مقام کسانی که دیگر دچار هجران و دوری از تو نخواهند شد.
خدایا به ما در جوار خودت پناه ده و درهای اشنایی و انس خودت را به روی ما بگشا و اهلیت پرستش خود را به ما ببخش.
خدایا ... ما را عاشق و دلباخته ی خود کن و به ما فرصتی عطا کن که به تماشای پروردگار زیبای خود بنشینیم و با او خلوت کنیم
خدایا یاد خودت را همیشه در دلهایمان زنده نگهدار و به ما بیاموز چگونه شکر گزار و قدر دان نعمتها و مهربانی هایت باشیم.
خدایا کمکم کم.....

 

   + roya khoshnod ; ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
comment نظرات ()