سکوت یک رویا

بنام او.....برای او.....به یاد او....
 
دل
ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ : توسط : roya khoshnod
خم شد از غم باردل بشکست از غم پای من
                                                        بشکست بغض بی کسی از خستگی در نای من
دیدی دلا رسوا شدم بر قامت تو تا شدم
                                                        ذلت کشیدم از غمت دیدی چه کردی وای من
امروز در فکر گلی فردا به فکر بلبلی
                                                        برخیز و بین از فکر تو تیره شده فردای من
در خاکم افکندی دلا دنیای ترفندی دلا
                                                        صید تو ام در بند تو افگار گشته پای من
اخر دلا ارام گیر چندی زبان در کام گیر
                                                        خسته شده هر رهگذر از ناله و هی های من
جان مرا ازرده ای تو ابرویم برده ای
                                                        شد ناله هایت در گلو تنها ترین اوای من
ناسازگاری میکنی پیوسته زاری میکنی
                                                         از من چه میخواهی بگو ؟
ای درد نا پیدای من